Bài hát Letter S – Tìm hiểu bảng chữ cái
Bài hát Letter S – Bạn có thể tạo ra âm thanh Letter S không? Hãy học một số từ Letter S! Đây là video tiếp theo trong loạt bảng chữ cái của Bounce Patrol, với sự tham gia của Alyssa!


Leave a Reply