Hoạt hình dạy trẻ kiến thức sống | CÁCH SƠ CỨU KHI NGƯỜI NHÀ GẶP NẠN
Những kiến thức sống cần trang bị cho con khi gặp người bị nạn: 1. Dạy bé phân biệt ngất xỉu và đang ngủ Nhiều bé khi thấy bố mẹ ngất xỉu thì…


Leave a Reply