Hoạt hình dạy trẻ kiến thức sống | CÁCH SƠ CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
Những kiến thức sống cần trang bị cho con khi gặp người bị giật điện đó là: ☔ Không dùng đồ điện khi tay ướt ☔ Không chạm tay vào nguồn…


Leave a Reply