Masha và Gấu – Kẻ nói dối, kẻ nói dối, quần trên lửa! (Tiny tóc giả không dành cho tôi!)Leave a Reply