Mưa mưa đi xa | CoCoMelon Nursery Rhymes & Bài hát thiếu nhi
Ồ không! Mọi người đều muốn chơi bên ngoài, nhưng trời đang mưa. Hát cùng với vần điệu cổ điển này, và hy vọng mưa sẽ sớm qua!


Leave a Reply