NEW 2018⭐ Oggy và những con gián – Oggy-Sumo (S05E56) Tập đầy đủ ở chế độ HD
Edo, thành phố thủ đô của Nhật Bản trong thời trung cổ. Oggy đang mâu thuẫn với Lord Bob. Olivia gợi ý rằng họ giải quyết sự khác biệt của mình bằng môn đấu vật Sumo …


Leave a Reply