Nhện của Itsy Bitsy | CoCoMelon Nursery Rhymes & Bài hát thiếu nhi
"Nhện Wincy Incy". Ồ không! Người bạn nhện của chúng ta bị mắc kẹt bên trong, và anh ta không thể thoát ra! Hãy cùng vui vẻ hát cùng với bài hát gieo vần cổ điển này!


Leave a Reply