[Official] Larvatar – Sê-ri Mini từ Hoạt hình LARVA
"Tôi thấy bạn" Bạn có nhớ dòng này từ bộ phim Avartar không? Đây là cống của Larva của Avartar, LARVATAR. Hy vọng bạn thưởng thức bộ phim hài 3D ngắn này …


Leave a Reply