SEASON 5 Hàng dễ vỡ! (S05E23) Tập đầy đủ ở chế độ HD CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc mừng tết Nguyên Đán! Oggy – một ceramist – được giao một nhiệm vụ danh dự để khôi phục chiếc bình Ming quý giá của Hoàng đế. Nhưng những con gián, đã thuyết phục …


Leave a Reply